Warunki przyjęcia

Przyjęcie do DS Conrado w Żabnie 52 następuje w wyniku podpisania umowy cywilno­prawnej z właścicielem Domu.

Pobyt w DS Conrado w Żabnie 52 jest odpłatny. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2015 wynosi:

  • Pokój 1­-osobowy – 4000 zł
  • Pokój 2-­osobowy – 3500 zł
  • Pokój 3­-osobowy – 3000 zł (aktualny koszt ponoszony przez mieszkańca pokoju)

W indywidualnych przypadkach koszt pobytu może ulec zmianie.

Druki przy przyjęciu:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia
  • oświadczenie o wyrażaniu zgody na pobyt w DS Conrado w Żabnie 52