O nas

Dom Seniora Conrado w Żabnie 52 posiada 14 miejsc (w pokojach 1, 2 i 3­-osobowych) docelowo dla 35 osób w podeszłym wieku. DS Conrado jest prywatnym domem pomocy społecznej o zasięgu ponadlokalnym. Dom zarejestrowany jest w Rejestrze Domów Pomocy Społecznej Kujawsko-­Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pod nr. 7/2015 na czas nieograniczony zgodnie z decyzją nr 7/2015.

Zapewniamy pobyt (miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości, nadzór opiekuna, udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację) oraz niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, nadzór w terapii zajęciowej, poszerzaniu sprawności i aktywności ruchowej mieszkańca, zaspokajanie potrzeb religijnych.

Nasz Dom Opieki Społecznej (DPS) zapewnia korzystanie ze świadczeń przynależnych z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, wolność i intymność, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Naszym zadaniem jest zapewnienie osobom starszym pomocy i opieki. Dom Seniora Conrado w Żabnie położonym w powiecie mogileńskim w pobliżu Gniezna jest placówką otwartą dla wszystkich.